Korea tourSki Tour

Ski Tour

Enjoy the Snow Tour

KOREA SKI TOUR

Enjoy the Snow Tour

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 17:30 pm
Price
40,000 KRW
Snow Sled Tour

KOREA SKI TOUR

Snow Sled Tour

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am~ 17:30 am
Price
60,000 KRW
Daily Ski Tour (Jisan Resort)

KOREA SKI TOUR

Daily Ski Tour (Jisan Resort)

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 18:00 pm
Price
70,000 KRW
Full Package Ski Tour (Jisan Resort)

KOREA SKI TOUR

Full Package Ski Tour (Jisan Resort)

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 17:30 pm
Price
190,000 KRW
Daily Ski Tour ( Yongpyong or Alpensia Resort )

KOREA SKI TOUR

Daily Ski Tour ( Yongpyong or Alpensia Resort )

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 19:00 pm
Price
125,000 KRW
Full Package Ski Tour (Yongpyong or Alpensia Resort )

KOREA SKI TOUR

Full Package Ski Tour (Yongpyong or Alpensia Resort )

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 17:30 pm
Price
240,000 KRW
2 Days 1 Night Ski Tour (Yongpyong or Alpensia )

KOREA SKI TOUR

2 Days 1 Night Ski Tour (Yongpyong or Alpensia )

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
8:00 am ~ 19:00 pm
Price
390,000 KRW
Nami Island + Enjoy the Snow Tour

KOREA SKI TOUR

Nami Island + Enjoy the Snow Tour

Available Everyday (Only Winter Season)

Time
08:00 ~ 17:30
Price
120,000 KRW