Korea tourDMZ & Panmunjeom Tour

DMZ & Panmunjeom Tour

DMZ Morning Half Day Tour

DMZ TOUR

DMZ Morning Half Day Tour

Available Everyday (Except on Mondays and National Holidays)

Time
08:00 am~ 13:15 pm
Price
55,000 KRW
DMZ Afternoon Tour

DMZ TOUR

DMZ Afternoon Tour

Available Everyday (Except on Mondays and National Holidays)

Time
11:00 am~ 17:00 pm
Price
65,000 KRW
Panmunjeom (JSA) Tour - Without pick-up service

PANMUNJEOM TOUR / JSA TOUR

Panmunjeom (JSA) Tour - Without pick-up service

Available Everyday (Except on Sundays, Mondays, National Holidays and Military Training Days)

Time
09:00 am ~ 17:00 pm
Price
100,000 KRW
DMZ+Panmunjeom Tour

DMZ+PANMUNJEOM TOUR

DMZ+Panmunjeom Tour

Available Everyday (Except on Sundays, Mondays, National Holidays and Military Training Days)

Time
08:00 am~ 17:00 pm
Price
140,000 KRW